Vernostný program je spôsob, ktorým odmeňujeme svojich zákazníkov na základe verostnej karty. Je to spôsob, ako Vám poďakovať. Preto sme sa rozhodli vytvoriť pre členov vernostného programu viac výhod a zliav.

Prečo byť členom vernostného programu?

Pretože u nás nájde Vaše vozidlo všetko čo potrebuje. Snažíme sa poskytovať tie najlepšie služby spojené s opravou a údržbou vozidla a byť nápomocní v každej situácii. Byť členom nášho vernostného programu prináša rôzne výhody, ktorými chceme urýchliť a zdokonaliť služby poskytované naším zákazníkom.

Ako sa zaregistrovať?

Registrácia je veľmi jednoduchá a hlavne bezplatná. Stačí navštíviť naše predajne alebo vyplniť formulár na internetovej stránke. Na počkanie Vám vernostnú kartu vystavíme alebo zašleme poštou, .

Podmienky vernostného programu

Členom vernostného programu sa môžu stať FO alebo PO staršie ako 18 rokov a spôsobilé na právne úkony. Pre vznik členstva je nutné pravdivo vyplniť údaje vo formulári, zákazník môže výhody vernostného programu využívať ihneď po obdržaní karty. Vernostná karta je neprenosná na iné vozidlo.

Výhody vernostného programu

KARTA 5%

• zľava 5% na servisné práce
• umytie vozidla
• dezinfekcia interiéru ozónom

KARTA 10%

• zľava 10% na servisné práce
• umytie vozidla
• dezinfekcia interiéru ozónom

KARTA 4+

• zľava 25% na servisné práce
• kontrola vozidla pred STK
• test bŕzd a tlmičov
• dezinfekcia interiéru ozónom

Ukončenie alebo zánik členstva vo vernostnom programe

Člen vernostného programu je oprávnený zrušiť svoje členstvo kedykoľvek a to na základe prehlásenia a vrátením karty. Členstvo vo vernostnom klube sa môže zrušiť aj zo strany firmy PORTAS spol. s r.o. Takisto v prípade, ak po dobu niekoľkých rokov nebude evidovaný žiadny servis na vozidle, na ktoré bola karta vydaná. Neplatí to pre vozidlá, ktoré zmenili majiteľa a ten sa rozhodol navštevovať iný servis, resp. na vozidlá, ktoré boli vyradené z evidencie.

REGISTRÁCIA

Stačí navštíviť naše predajne, prípadne vyplniť formulár na internetovej stránke a na počkanie Vám vystavíme alebo zašleme poštou vernostnú kartu.

REGISTRAČNÝ FORMULÁR

    * povinné položky