Vážení zákazníci Hyundai,

pre zaistenie Vašej spokojnosti s prevádzkou vozidla je poskytovaná záruka v následujúcom rozsahu.

Základná záručná doba výrobcu vozidla je 3 roky od dátumu kúpy vozidla bez obmedzenia ubehnutých km.

Kupujúcí má právo na bezplatné odstránenie závady, ktorá má jednoznačne výrobný charakter a k závade došlo pri normálnej bežnej prevádzke.

Podmienkou uznania záruky je prevedenie predpísaných periodických prehliadok a ich potvrdenie v garančnej knížke. Prehliadky hradí majiteľ vozidla.

Po uplynutí zákonnej záruky sú vylúčené Vaše nároky vyplývajúce z Občianskeho zákoníka, resp. po uplynutí doby odpovedajúcej zákonnej záruke podľa Občianskeho zákoníka zaniká právo požadovať odstránenie vád dodaním náhradného vozidla (výmena) a právo od zmluvy odstúpiť. 

 1. Záručná doba na diely karosérie je rozšírená na 6 rokov od dátumu kúpy vozidla bez obmedzenia počtu ubehnutých kilometrov, za podmienok, které sú uvedené v kapitole garančnej knižky Hyundai.
 2. Záručná doba na lak je 3 roky od dátumu kúpy vozidla a vzťahuje se len na tieto výrobné závady:
  1. odlupovanie alebo odpadávánie laku
  2. chybné prevedenie zvaru s následnou koróziou
  3. bodová korózia
  4. tvorba tzv. pupencov
  5. prehrdzávanie
  6. zmena farevného odtieňa časti karosérie

Na ostatné výrobné závady laku než vyššie uvedené je poskytovaná záruka 2 roky od dátumu kúpy vozidla bez obmedzenia počtu ubehnutých kilometrov.

Záručná doba na batérii je 2 roky od dátumu kúpy vozidla

Záruka výrobcu vozidla sa nevzťahuje na:

 1. závady spôsobené tým, že neboli prevedené predpísané prehliadky a servis, uvedené v návode k obsluhe alebo v garančnej knižke
 2. závady spôsobené prekročením intervalu predpísaných prehliadok
 3. všetky závady spôsobené neprimeraným používaním, nedostatočnou údržbou, nedbalým zachádzaním, dopravnou nehodou, krádežou alebo požiarom
 4. všetky poruchy alebo poškodenie spôsobené použitím dielov iných než originálnych, tj. zn. Hyundai, iných olejov, mazadel, paliv a náplní, než sú uvedené v návode k obsluhe
 5. úpravy na vozidle prevedené bez schválenia výrobcu alebo dovozcu a na závady z týchto úprav
 6. zariazenie alebo príslušenstvo montované na vozidle niekým iným než výrobcom (centrálne zamykanie, alarm, …)
 7. každé vozidlo, u ktorého bol zmenený stav ubehnutých kilometrov
 8. základná záručná doba sa nevzťahuje na rýchlejšie opotrebovateľné diely, ktoré pri jeho prevádzke podliehajú rychlejšiemu opotrebeniu – len 2 roky bez obmedzenia kilometrov

… a iné viď garančná knižka Hyundai