Vážení zákazníci,

v súlade so všetkými aktuálne zavedenými opatreniami kvôli COVID19 sme spustili online predaj vozidiel. Naši predajcovia Vám radi vysvetlia všetko o našich modeloch a produktoch financovania.

  • ❗️Skúšobné jazdy momentálne nie sú možné.
  • Možné je si vozidlo zapožičať na určitú dobu.
  • Nové vozidlo vám radi odovzdáme s minimalizovaním fyzického kontaktu s naším pracovníkom. Budú dodržané všetky hygienické požiadavky a vládne nariadenia.
  • Vozidlo si preberiete kompletne vydezinfikované.

Kontakty predajňa Zvolen

Všeobecný email: predajzv@portashyundai.sk

Martin Wenger
Tel: +421 948 186 580
Email: wenger@portashyundai.sk

Petronela Mrázová
Tel: +421 948 590 822
Email: mrazova@portashyundai.sk

Kontakty predajňa Banská Bystrica

Všeobecný email: predajbb@portashyundai.sk

Marián Výboch
Tel: +421 948 358 354
Email: vyboch@portashyundai.sk

Petra Kolláriková
Tel: +421 948 608 466
Email: kollarikova@portashyundai.sk

Petronela Ivanová
Tel: +421 948 165 823
Email: ivanova@portashyundai.sk

❓Je možné fakturovať a prevziať si vozidlo, keď už bola urobená objednávka a uhradená faktúra?

✅Odovzdávanie vozidla prebieha pred prevádzkou t.j. predajca odovzdá vozidlo bez vysvetlenia ovládacích prvkov vozidla.

❗️Fakturácia je možná a neodporuje žiadnemu opatreniu v súvislosti s COVID-19. Na odovzdanie tovaru sa primerane použijú bezpečnostné opatrenia tak, aby sa minimalizovala doba medzi odovzdávajúcim a preberajúcim.

❗️Podpisovanie potrebných dokumentov prebieha v elektronickej podobe.

❗️Je povolený predaj internetových obchodov. Pokiaľ si zákazník zakúpi vozidlo cez náš web alebo mail (napr. naša ponuka aktuálnych vozidiel okamžite k odberu)

❗️Prihlasovanie vozidiel na DIPZ prebieha po online rezervácii času